Współpraca

P.H.U. ARBUD s.c.

Kontakt

Agmare - telefon: Agmare - Skype:
Do zawartej z nami umowy spedycji zastosowanie mają Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
Treść warunków dostępna na stronie http://www.pisil.pl/images/artykuly/2008/OPWS_2010.pdf


stat4u