Dane firmy:

Agmare Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 10
84-208 Kielno
NIP 5882396562, Regon 221645734, KRS 0000419053
Kapitał zakładowy 300.000 PLN; wpłacony w całości

Konta bankowe:
Meritum Bank ICB S.A.
Kod SWIFT: BWEUPLPW
PLN 25 1300 0000 2213 3527 4158 0001
EUR 93 1300 0000 2076 3527 4158 0001
USD 66 1300 0000 2076 3527 4158 0002

Agmare sp. z o.o. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej spedytora z sumą gwarancyjną EUR 200.000 na każde zdarzenie (link).

Kontakt

Agmare - telefon: Agmare - Skype:
Do zawartej z nami umowy spedycji zastosowanie mają Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
Treść warunków dostępna na stronie http://www.pisil.pl/images/artykuly/2008/OPWS_2010.pdf


stat4u