Oferta

Domeną Agmare sp. z o.o. jest spedycja międzynarodowa kontenerów.

Agmare:
 • organizuje transport morski i powiązany z morskim transport lądowy
 • oferuje obsługę portową
 • świadczy usługi odprawy celnej w kraju (Gdynia, Gdańsk, Szczecin) i za granicą (odprawa fiskalna Hamburg, Bremerhaven, Antwerpia)
 • pośredniczy w ubezpieczaniu ‘cargo’ ładunków
Obsługujemy ładunki w relacjach europejskich i dalekomorskich:
 • skonteneryzowane FCL - kontenery
 • skonteneryzowane LCL - drobnica
 • konwencjonalne
 • nienormatywne (ponadnormatywne)
Agmare z pomocą wypróbowanych partnerów biznesowych oferuje transport:
 • morski
 • lotniczy
 • kolejowy
 • drogowy
Agmare świadczy również usługi poradnictwa w zakresie spedycji krajowej i międzynarodowej.

Współpracujemy z wyspecjalizowanymi agentami w większości portów świata.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Kontakt

Agmare - telefon:
Do zawartej z nami umowy spedycji zastosowanie mają Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS).
Treść warunków dostępna na stronie http://www.pisil.pl/images/artykuly/2008/OPWS_2010.pdf


stat4u